Jangan Melihat Penampilan Saja

30/08/2021 admin 0

Tetapi berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: “Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah; manusia melihat […]

Ukuran Sukses

29/08/2021 admin 0

“Kata Yesus kepada mereka: “Makanan-Ku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus Aku dan menyelesaikan pekerjaan-Nya” (Yohanes 4:34) Saat ini kita hidup dalam budaya yang mengagungkan […]

Mendahului Melangkah ke Rumah Allah

28/08/2021 admin 0

“lnilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah-gulana; bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian […]

Mengalahkan Kejahatan

27/08/2021 admin 0

“Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik, terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang” 1 Tesalonika 5:15 […]

Sekuler

26/08/2021 admin 0

“Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku […]

Power of (His) Blood

25/08/2021 admin 0

“Betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan diri-Nya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita […]

Ujian

24/08/2021 admin 0

“Maka la maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, kataNya, “Ya, Bapaku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaKu, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan […]